Spis treści

????????Prawo konkurencji na świecie źródłem inspiracji dla nauki i praktyki (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Pytanie o zasadność stosowania analizy ekonomicznej
wobec minimalnych cen odsprzedaży w polskim prawie konkurencji Dariusz Aziewicz, Pytanie o zasadność stosowania analizy ekonomicznej wobec minimalnych cen odsprzedaży w polskim prawie konkurencji

Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych Antoni Bolecki, Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych

Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Anna Piszcz, Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Prawo konkurencji na świecie

Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane Konrad Kohutek, Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane

Kolektywna pozycja dominująca na rynkach telekomunikacyjnych na przykładzie decyzji hiszpańskich organów ochrony konkurencji Anna Laszczyk, Kolektywna pozycja dominująca na rynkach telekomunikacyjnych na przykładzie decyzji hiszpańskich organów ochrony konkurencji

Nemo iudex in sua causa, Komisjo? Nemo iudex in sua causa, Komisjo?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 listopada 2012 r. w sprawie C-199/11 Wspólnota Europejska przeciwko Otis NV i inni (Ilona Szwedziak-Bork)

Kontrola koncentracji – odpowiedzialność państwa za działania urzędników organu ochrony konkurencji. Kontrola koncentracji – odpowiedzialność państwa za działania urzędników organu ochrony konkurencji.
Wyrok Landgericht Köln (Republika Federalna Niemiec) z 26 lutego 2013 r. (Az. 5 O 86/12) (Wojciech Podlasin)

Przegląd prawa i orzecznictwa

Przegląd zmian w polskim prawie antymonopolowym w roku 2012 Anna Piszcz, Przegląd zmian w polskim prawie antymonopolowym w roku 2012

Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Elżbieta Krajewska)

Tabele orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tabele orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Elżbieta Krajewska)

Tabele decyzji Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji za 1. kw. 2013 r. Tabele decyzji Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji za 1. kw. 2013 r. (Anna Archacka)

Regulacja telekomunikacji – nakładanie obowiązku połączenia sieci na operatorów niezajmujących pozycji znaczącej. Regulacja telekomunikacji – nakładanie obowiązku połączenia sieci na operatorów niezajmujących pozycji znaczącej.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2012 r. (III SK 3/12) (Bożena Marciniak)

Milcząca akceptacja oferty cenowej jako uzgodnienie (praktyka uzgodniona). Milcząca akceptacja oferty cenowej jako uzgodnienie (praktyka uzgodniona).
Wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 marca 2013 r. (XVII AmA 40/10 i XVII AmA 41/10) (Agata Jurkowska-Gomułka)

Postanowienie SOKiK Postanowienie SOKiK z 23 stycznia 2013 r. w sprawie AmA 112/02 ograniczenie wglądu do materiału dowodowego przedstawionego w odwołaniu oraz w innych dokumentach postępowań przed Prezesem UOKiK

Postanowienie SOKiK Postanowienie SOKiK z 19 marca 2013 r. w sprawie AmA 113/02 ograniczenie wglądu do informacji zawartych w odwołaniu i pismach przedłożonych w postępowaniu przed Prezesem UOKiK

Przegląd piśmiennictwa

System postępowania antymonopolowego Mateusz Błachucki, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, UOKiK, Warszawa 2012 (Piotr Warchoł)

Wymiana informacji Antoni Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji (między antykonkurencyjną koordynacją a prokonkurencyjną kooperacją), Wydawnictwo WZ UW, Warszawa 2013 (Dariusz Aziewicz)

System postępowania antymonopolowego Rafał Sikorski, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (Kamila Radomska-Piętka)

Sprawozdania

Ograniczenie prawa wglądu Sprawozdanie z 4. warsztatów CARS pt. „Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów” (16 maja 2013 r., Wydział Zarządzania UW) [z sędzią Turlińskim] (Halina Suchodolska)

 

Nr publikacji PW CARS : 34
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 17
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl