Spis treści

Bieżąca praktyka regulacyjna i perspektywy zmian w telekomunikacji (od redaktora prowadzącego)

Jan Siudecki, Test zawężania marży w praktyce regulacyjnej Prezesa UKE

Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus przeciwdziałające monopolizacji na rynku telefonii mobilnej Daria Kostecka-Jurczyk, Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus przeciwdziałające monopolizacji na rynku telefonii mobilnej

Umowy dotyczące treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta Wojciech Dziomdziora, Umowy dotyczące treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta

Korzystanie z urządzeń radiowych na podstawie zgłoszenia do rejestru w świetle praktyki Mariusz Busiło, Korzystanie z urządzeń radiowych na podstawie zgłoszenia do rejestru w świetle praktyki

Anonimizacja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną Stanisław Piątek, Paweł Piątek, Anonimizacja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną

Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia Ewa M. Kwiatkowska, Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia

Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej – zarys problemu Renata Śliwa, Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej – zarys problemu

Przegląd prawa i orzecznictwa

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014 Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014
(Ewa M. Kwiatkowska)

Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013 Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013
(Magdalena Jachimowicz-Rolnik)

Ochrona danych osobowych w telekomunikacji. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 r. (I OSK 2324/12, LEX nr 1427782) (Mariusz Czyżak)

Ochrona danych w telekomunikacji. Ochrona danych w telekomunikacji.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone) (Tadeusz Piątek)

Przegląd piśmiennictwa

Ochrona danych w telekomunikacji. Maciej Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014, ss. 143 (Magdalena Jachimowicz-Rolnik)

Telecommunications Regulation in Poland Stanisław Piątek (red.), Telecommunications Regulation in Poland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2013, ss. 226 (Renata Śliwa)

 

Nr publikacji PW CARS : 52
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 30
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl