Spis treści

Regulacja telekomunikacjiRegulacja telekomunikacji – kontynuacja i zmiany (od redaktora numeru)

Artykuły

decyzji regulacyjnych Prezesa UKEIwona Różyk-Rozbicka, Możliwości kwestionowania decyzji regulacyjnych Prezesa UKE na gruncie prawa ochrony konkurencji

Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnegoAnna Burdziak, Maciej J. Grzybkowski, Dariusz Więcek, Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych

Usługi telekomunikacyjneStanisław Piątek, Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie

Nowe podejście do regulacji MTR w Unii EuropejskiejTomasz Bator, Nowe podejście do regulacji MTR w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

świadczenie usług telekomunikacyjnychMaciej Rogalski, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń z zakresu telekomunikacjiTabele orzeczeń z zakresu telekomunikacji (Elżbieta Krajewska)

nadużycie pozycji dominującejDaria Kostecka-Jurczyk, Nożyce kosztowo-cenowe jako nadużycie pozycji dominującej.
Glosa do wyroku TSUE z 17.02.2011 w sprawie C-52/09 Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera Sverige AB

Ochrona abonenta w telekomunikacjiOchrona abonenta w telekomunikacji – zawiadomienie o zmianie regulaminu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.03.2012 r., VIA Ca 1274/11
(Magdalena Jachimowicz-Rolnik)

Regulacja telekomunikacjiRegulacja telekomunikacji – nakładanie kar pieniężnych.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.03.2012 r., VIA Ca 1275/11
(Patryk Koralewski)

nakładanie kar pieniężnychRegulacja telekomunikacji – nakładanie kar pieniężnych.
Wyrok Sądu Najwyższego z 9.05.2012 r. III SK 35/11
(Bożena Marciniak)

Przegląd piśmiennictwa

Rynek usług telekomunikacyjnychH. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 (Ewa Galewska)

Prawo telekomunikacyjneM. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 (Stanisław Piątek)

 

Nr publikacji PW CARS : 21
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 6
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl