Spis treści

iKAR miejscem kontynuacji dyskusji i polemik oraz podejmowania nowej problematykiiKAR miejscem kontynuacji dyskusji i polemik oraz podejmowania nowej problematyki (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. Grzegorz Materna, Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r.

Sprzedaż aktywna i pasywna w usługach marketingu internetowego Bartosz Targański, Sprzedaż aktywna i pasywna w usługach marketingu internetowego

Kto posiada pozycję dominującą w Internecie? Uwagi o usługach internetowych i naturze reklamy na tle polskiego i europejskiego prawa konkurencji Piotr Semeniuk, Kto posiada pozycję dominującą w Internecie? Uwagi o usługach internetowych i naturze reklamy na tle polskiego i europejskiego prawa konkurencji

Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Anna Piszcz, „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń

Argumenty jakościowe stosowane przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKiK Justyna Matuszczak-Piasta, Argumenty jakościowe stosowane przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKiK

Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne Piotr Nowaczyk, Szymon Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji za I. półrocze 2013 r. Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji za I. półrocze 2013 r.

Wiem, że nic nie wiem, czyli jak uniknąć kary za naruszenie jednolite i ciągłe. „Wiem, że nic nie wiem”, czyli jak uniknąć kary za naruszenie jednolite i ciągłe.
Wyrok TS w sprawie C-441/11 Komisja Europejska przeciwko Verhuizingen Coopens NV (Ilona Szwedziak-Bork)

Decyzje koncentracyjne w sprawach Empik Merlin Decyzje koncentracyjne w sprawach Empik/Merlin oraz Czerwona Torebka/Merlin, czyli dlaczego wszyscy chcieli złowić Merlina (Ilona Szwedziak-Bork)

Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej (Piotr Nowaczyk, Szymon Syp)

Przegląd piśmiennictwa

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję Agata Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 486 s. (Dariusz Aziewicz)

 Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Małgorzata Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, 511 s. (Ilona Szwejdziak-Brok)

Sankcje w polskim prawie antymonopolowym Anna Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, 483 s. (Hanna Suchodolska)

Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji Bartosz Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 812 s. (Anna Laszczyk)

Sprawozdania

Uroczyste wręczenie Nagrody CARS 2013 Uroczyste wręczenie „Nagrody CARS 2013”. Warszawa, 6 czerwca 2012 r. (Wojciech Podlasin)

Warsztat CARS. Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych 5. Warsztat CARS. Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. Warszawa, 20 czerwca 2013 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za rok 2012 (Agata Jurkowska-Gomułka)

 

Nr publikacji PW CARS : 37
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 19
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl