Spis treści

Drugi numer iKAR – kontynuacja i wzbogacenie koncepcji periodyku (od redaktora naczelnego)

Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Anna Piszcz, Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Szymon Syp, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji – uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Sieradzka, Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. – potrzeba zmian?

Artykuły

Dominik Wolski, Wybrane zagadnienia z zakresu wydawania i realizacji decyzji udzielających warunkowej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców

Rafał Stankiewicz, O konieczności zwiększenia partycypacji podmiotów trzecich w postępowaniu antymonopolowym

Maciej Gac, Programy zgodności z prawem konkurencji – efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej kultury compliance?

Kamil Ciupak, Występowanie i reguły zgodności pomocy publicznej w publicznym finansowaniu infrastruktury portów morskich

Przegląd prawa i orzecznictwa

Anna Piszcz, Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. II)

Tabele decyzji Prezesa UOKiK

Tabele orzeczeń SOKiK

Nadużywanie pozycji dominującej – antykonkurencyjne wykluczenie konkurentów z rynku współzależnego. Wyrok SOKiK z 22.02.2012 r. w sprawie AmA 171/11 (Konrad Kohutek).

Nadużywanie pozycji dominującej – obiektywne uzasadnienie praktyk dominanta. Wyrok SOKiK z 30.03.2012 r. w sprawie AmA 180/10 (Konrad Kohutek).

Regulacja telekomunikacyjna – rozstrzyganie spraw spornych między przedsiębiorstwami. Wyrok SOKiK z 15.03.2012 r. w sprawie AmT 230/09 (Stanisław Piątek).

Regulacja energetyczna – nałożenie kary pieniężnej bez podstawy prawnej. Wyrok SOKiK z 9.03.2012 r. w sprawie AmE 99/10 (Bartłomiej Nowak).

Regulacja energetyczna – słuszny interes strony w zmianie taryfy. Wyrok SOKiK z 12.03.2012 r. w sprawie AmE 170/11 (Bartłomiej Nowak).

Przegląd piśmiennictwa

Dawid Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej (Agata Jurkowska-Gomułka).

Małgorzata Sieradzka, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji (Maciej Bernatt).

Sprawozdania

Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych. Sprawozdanie z konferencji naukowej INP PAN – przy współpracy CARS (Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.) (Agata Jurkowska-Gomułka)

Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych. Sprawozdanie z seminarium CARS oraz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (Warszawa, 24.05.2012) (Anna Zirk-Sadowska)

 

Nr publikacji PW CARS : 18
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 3
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl